Đặt phòng khách sạn cửa lò

 

Đặt vé tàu ôtô cho các tuyến du lịch

 

thuê xe du lịch cửa lò

 

khách sạn cửa lò nhận thiết kế web

Tổng hợp Khách sạn Cửa Lò

KHÁCH SẠN NAM HẢI CỬA LÒ

Khách sạn nam hải cửa lò bên ngoài
Địa chỉ: Đ. Bình Minh - Tx.Cửa Lò 
Chi tiết xem tại:http://www.cualohotel.com

Vị trí: Cách biển khoảng 5m
Số lượng phòng: 31 phòng
Loại phòng: Phòng 02 giường 1m4; 03 giường 1m4
Giá phòng: 500.000VNĐ - 700.000VNĐ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN TIẾN THÀNH CỬA LÒ

 
Địa chỉ: Đường Bình Minh - TX.Cửa Lò

Chi tiết xem tại:http://cualohotel.com 
Vị trí: Gần quảng trường Bình Minh

Số lượng phòng: 54 phòng
Loại phòng: 2 dường 1m6

Giá phòng: Liên Hệ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN VĨNH THÀNH CỬA LÒ

Khách sạn vĩnh thành cửa lò bên ngoài
Địa chỉ: Đường ngang số 9 - Tx.Cửa Lò 
Chi tiết xem tại:http://www.cualohotel.com

Vị trí: Nằm sát đường Bình Minh

Số lượng phòng: 57 phòng
Loại phòng: Phòng 02 giường 1m4
Giá phòng: 500.000 - 800.000VNĐ

Đọc thêm...

BIỆT THỰ SÂN GOLF CỬA LÒ

 
Địa chỉ: Đường Bình Minh - TX.Cửa Lò

Chi tiết xem tại:http://cualohotel.com 
Vị trí: Bãi tắm sân golf

Số lượng phòng: 22 phòng
Loại phòng: 1,2,3 dường 1m4

Giá phòng: Liên Hệ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN QUÊ HƯƠNG

khách sạn quê hương cửa lò 

Địa chỉ:Đường Sào Nam - TX Cửalò - Nghệ an 
Chi tiết xem tại:http://www.cualohotel.com

Vị trí: Đối diện khách sạn thái bình dương 
Số lượng phòng: 30 phòng
Loại phòng: 2 dường 1m4 
Giá phòng: 550.000VNĐ - 750.000VNĐ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN HÒN NGƯ CỬA LÒ

 
Địa chỉ: Đường Bình Minh - TX.Cửa Lò

Chi tiết xem tại:http://cualohotel.com 
Vị trí: Bãi tắm trung tâm

Số lượng phòng: 106 phòng
Loại phòng: 2 dường 1m4

Giá phòng: Liên Hệ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN SAO XANH CỬA LÒ

Khách sạn sao xanh cửa lò bên ngoài
Địa chỉ: Số 9 - Đường bình minh - Tx.Cửa Lò 
Chi tiết xem tại:http://khachsansaoxanhcualo.com/

Liên hệ:0973.938.999

Số lượng phòng: 50 phòng
Loại phòng: Phòng 02 giường 1m4; 03 giường 1m2
Giá phòng:  280.000VNĐ - 480.000VNĐ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN LINH QUÂN CỬA LÒ

Khách sạn linh quân cửa lò bên ngoài 
Địa chỉ: Đường Ngang Số 9 - TX.Cửa Lò

Chi tiết xem tại:http://cualohotel.com 
Vị trí: Gần quảng trường

Số lượng phòng: 30 phòng
Loại phòng: 2 dường 1m4

Giá phòng: Liên Hệ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN HÀ NỘI CỬA LÒ

 

Địa chỉ: Đường Mai Thúc Loan - TX Cửa lò - NA
Vị trí: Cách biển 70m

Chi tiết xem tại: http://www.cualohotel.com

Số lượng phòng:  21 Phòng
Loại phòng: 02 giường 1m4
Giá phòng: Liên Hệ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN SUN&SEA CỬA LÒ

Khách sạn sun and sea cửa lò bên ngoài 

Địa chỉ: Đường 15 - Bình Minh -TX Cửa Lò - NA  
Chi tiết xem tại:http://www.cualohotel.com
Số lượng phòng:  43 Phòng

Vị trí: Bên cạnh khách sạn Sài Gòn Kim Liên  
Giá phòng: 650.000VNĐ - 8.500.000VNĐ 
Loại phòng: Phòng 01 giường 2m; 02 giường 1m6

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN NGỌC NGÀ CỬA LÒ

Khách sạn ngọc ngà cửa lò nhìn từ bên ngoài 
Địa chỉ: Đường 2 - Đường  Bình Minh - TX Cửa Lò
Chi tiết xem tại:http://cualohotel.com 
Vị trí: Năm ở bãi tắm chính cửa lò
Số lượng phòng: 40 phòng
Loại phòng: 2 dường 1m4
Giá phòng: Liên Hệ 

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN ĐẠI TÂY DƯƠNG

khách sạn đại tây dương cửa lò 

Địa chỉ: Đường Bình Minh-TX.Cửa Lò-NA  
Chi tiết xem tại:http://www.cualohotel.com

Vị trí: Cách biển 20m
Số lượng phòng:  50 Phòng
Giá phòng: 500.000VNĐ - 800.000VNĐ 
Loại phòng:  02 giường 1m6

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN HƯƠNG TRÀ

Khách sạn hương trà cửa lò bên ngoài 

Địa chỉ: Đường Bình Minh - TX Cửa Lò - NA.
Chi tiết xem tại:http://cualohotel.com 
Vị trí: Bãi tắm chính Cửa Lò
Số lượng phòng: 42 phòng
Loại phòng: 2 dường 1m4, 2 dường 1m6 + 1m2
Giá phòng: 600.000VNĐ - 800.000VNĐ 

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN KIM NGÂN CỬA LÒ

Bên ngoài khách sạn kim ngân cửa lò
Địa chỉ:Đường số 6 - P. Thu Thủy- TX Cửa lò - NA
Chi tiết xem tại:http://www.cualohotel.com

Vị trí: Cách biển 40m
Số lượng phòng:62 Phòng
Giá phòng: 650.000VNĐ - 1000.000VNĐ
Loại phòng:02 giường 1m6

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN HƯƠNG GIANG

Khách sạn hương giang cửa lò bên ngoài 
Địa chỉ: Cách 30m so với - Đường Bình Minh

Chi tiết xem tại:http://cualohotel.com 
Vị trí: Gần quảng trường

Số lượng phòng: 35 phòng
Loại phòng: 2 dường 1m4

Giá phòng: Liên Hệ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN 3D CỬA LÒ

khách sạn 3d cửa lò chính

Địa chỉ: Số 264 - Đường Bình Minh -TX Cửa Lò - NA  
Chi tiết xem tại:http://www.cualohotel.com

Vị trí: Cách biển 5m

Số lượng phòng:  99 Phòng
Giá phòng: 590.000VNĐ - 1.500.000VNĐ 
Loại phòng: Phòng 02 giường 1m4 + 1m2

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN THÚY HIẾU CỬA LÒ

Khách sạn thúy hiếu cửa lò 

Địa chỉ: Khối 3 – P.Nghi Hương – Cửa Lò – NA
Chi tiết xem tại:http://www.cualohotel.com
Số lượng phòng:  68 Phòng

Vị trí: Cách biển 20m
Giá phòng: 600.000VNĐ - 1.200.000VNĐ 
Loại phòng: Phòng 01 giường 2m; 02 giường 1m6

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN KHÁNH HẰNG CỬA LÒ

Khách sạn khánh hằng cửa lò bên ngoài 
Địa chỉ: Cách 30m so với - Đường Bình Minh

Chi tiết xem tại:http://cualohotel.com 
Vị trí: Gần quảng trường

Số lượng phòng: 22 phòng
Loại phòng: 2 dường 1m4

Giá phòng: Liên Hệ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN BIDV CỬA LÒ

Khách sạn bidv cửa lò bên ngoài 

Địa chỉ: Đường Mai Thúc Loan - TX Cửa lò - NA
Vị trí: Bãi tắm Thu Thủy( Sau ks Thái Bình Dương )
Chi tiết xem tại:http://www.cualohotel.com

Số lượng phòng:  70 Phòng
Loại phòng: 02 giường 1m4
Giá phòng: Liên Hệ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN AN ĐÔNG CỬA LÒ

Khách sạn an đông cửa lò bên ngoài 
Địa chỉ: Cách 20m - Đường Bình Minh - Cửa Lò

Chi tiết xem tại:http://cualohotel.com 
Vị trí: Gần quảng trường

Số lượng phòng: 20 phòng
Loại phòng: 2 dường 1m4

Giá phòng: 450.000VNĐ - 650.000VNĐ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN THÁI AN CỬA LÒ

Khách sạn thái an cửa lò bên ngoài
Địa chỉ: Đường ngang số 9 - Tx.Cửa Lò 
Chi tiết xem tại:http://www.cualohotel.com

Vị trí: Nằm sát đường Bình Minh

Số lượng phòng: 57 phòng
Loại phòng: Phòng 02 giường 1m4
Giá phòng: Liên Hệ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN HÀ ĐÔ CỬA LÒ

Khách sạn hà đô cửa lò bên ngoài 
Địa chỉ: Số 272 - Đường Bình Minh - Cửa Lò

Chi tiết xem tại:http://cualohotel.com 
Vị trí:Ngay quảng trường

Số lượng phòng: 27 phòng
Loại phòng: 2 dường 1m4

Giá phòng: 450.000VNĐ - 650.000VNĐ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN BANK STAR 2 CỬA LÒ

Khách sạn bank star 2 cửa lò bên ngoài
Địa chỉ: Đ. Bình Minh - Tx.Cửa Lò 
Chi tiết xem tại:http://www.cualohotel.com

Vị trí: Cách biển khoảng 5m
Số lượng phòng: 41 phòng
Loại phòng: Phòng 02 giường 1m4; 03 giường 1m4
Giá phòng: 650.000 - 1.100.000 

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN NGỌC VINH CỬA LÒ

 
Địa chỉ: Cách 10m Đường Bình Minh - Cửa Lò

Chi tiết xem tại:http://cualohotel.com 
Vị trí: Sau khách sạn Hoàn Kiếm

Số lượng phòng: 20 phòng
Loại phòng: 2 dường 1m4

Giá phòng: 450.000VNĐ - 650.000VNĐ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN TIẾN THÊM CỬA LÒ

 

Địa chỉ: Số 38 - Đường Nguyễn Sư Hồi - Thu Thủy

Chi tiết xem tại:http://cualohotel.com 
Vị trí: Sau Khách Sạn Bộ Xây Dựng

Số lượng phòng: 20 phòng
Loại phòng: 2 dường 1m6

Giá phòng: 0943.88.44.77 - 0938.287.174  Emai:minhhai190581@gmail.com

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN VINH HẠNH

khách sạn vinh hạnh cửa lò

Địa chỉ: Đường Bình Minh TX Cửa lò - NA 
Chi tiết xem tại:http://www.cualohotel.com

Vị trí: Cách biển 20m

Số lượng phòng: 44 Phòng
Giá phòng:  650.000VNĐ - 800.000VNĐ
Loại phòng: 2 dường 1m4

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN CỬA LÒ

Khách sạn cửa lò bên ngoài
Địa chỉ: Số 14 - Đường Sào Nam -TX Cửa Lò - AN  
Chi tiế xem: www.cualohotel.com

Ví trí: Cách biển 120m
Số lượng phòng: 50Phòng(nhà mới) + 50Phòng(cũ) 
Giá phòng: 400.000VNĐ - 650.000VNĐ 
Loại phòng: Phòng 02 giường 1m4; 02 giường 1m6

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN TÙNG LÂM 2 CỬA LÒ

Khách sạn tùng lâm 2 cửa lò nhìn từ bên ngoài
Địa chỉ: Cách đường bình minh 50m - TX Cửa Lò
Chi tiết xem tại:http://cualohotel.com 
Vị trí: Năm ở bãi tắm chính cửa lò
Số lượng phòng: 35 phòng
Loại phòng: 2 dường 1m4

Giá phòng: 550.000 - 650.000VNĐ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Trung tâm bồi dưỡng công tác văn hóa cửa lò bên ngoài
Địa chỉ: Số 9. Mai Thúc Loan - Tx.Cửa Lò 
Chi tiết xem tại:http://www.cualohotel.com

Liên hệ: 0383.949.423 - 0912.073.694

Số lượng phòng: 50 phòng
Loại phòng: Phòng 02 giường 1m4; 1 giường 1m8
Giá phòng: 4.50.000 - 1.200.000VNĐ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN DƯƠNG CHI CỬA LÒ

Khách sạn dương chi cửa lò bên ngoài

Địa chỉ: Đường ngang số 5 - Thị Xã Cửa Lò

Chi tiết xem tại:http://cualohotel.com 
Vị trí: nằm gần khách sạn Việt An

Số lượng phòng: 40 phòng
Loại phòng: 2 dường 1m4

Giá phòng: 450.000VNĐ - 650.000VNĐ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN 382 CỬA LÒ

Khách sạn 382 cửa lò bên ngoài
Địa chỉ: Đ. Bình Minh - Tx.Cửa Lò 
Chi tiết xem tại:http://www.cualohotel.com

Vị trí: Cách biển khoảng 5m
Số lượng phòng: 100 phòng
Loại phòng: Phòng 02 giường 1m4; 03 giường 1m2
Giá phòng: Liên hệ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN HOÀNG YẾN CỬA LÒ

Khách sạn hoàng yến cửa lò bên ngoài 
Địa chỉ: Đường Sào Nam - Thị Xã Cửa Lò

Chi tiết xem tại:http://cualohotel.com 
Vị trí: Sau khách sạn Thái Bình Dương

Số lượng phòng: 27 phòng
Loại phòng: 2 dường 1m4, 3 dường 1m2
Giá phòng: Liên hệ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN HOA BIỂN CỬA LÒ

Khách sạn hoa biển cửa lò bên ngoài 
Địa chỉ: Số 98 - Đường Bình Minh - TX Cửa Lò

Chi tiết xem tại:http://cualohotel.com 
Vị trí: Sau khách sạn Thiên An 

Số lượng phòng: 27 phòng
Loại phòng: 2 dường 1m4, 3 dường 1m2
Giá phòng: Liên hệ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN VIỆT ANH CỬA LÒ

Khách sạn việt anh cửa lò bên ngoài 

Địa chỉ: Đường Bình Minh - TX Cửa lò - NA
Vị trí: Cách biển 10m

Chi tiết xem tại:http://www.cualohotel.com

Số lượng phòng:  120 Phòng
Loại phòng: 02 giường 1m4

Liên Hệ: 0383.951.123 - 0383.951.222-0912.355.999

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN VINAMOTOR CỬA LÒ

khách sạn vinamotor cửa lò
Địa chỉ: Số 74B-Đ.Bình Minh - Tx.Cửa Lò 
Chi tiết xem tại:http://www.cualohotel.com

Vị trí: Cách biển khoảng 10m
Số lượng phòng: 90 phòng
Loại phòng: Phòng 02 giường 1m4; 03 giường 1m2
Giá phòng: Liên hệ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN GIA BẢO CỬA LÒ

 
Địa chỉ: Cách 50m -Đường Bình Minh - TX Cửa Lò
Chi tiết xem tại:http://cualohotel.com 
Vị trí: Sau khách sạn Hoàn Kiếm

Số lượng phòng: 52 phòng
Loại phòng: 2 dường 1m5

Giá phòng: Liên hệ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN ĐẠI HUỆ CỬA LÒ

Khách sạn đại huệ cửa lò bên ngoài
Địa chỉ: 246 Đường Bình Minh - Tx.Cửa Lò 
Chi tiết xem tại:http://www.cualohotel.com

Vị trí: Nằm gần khách sạn 3D

Số lượng phòng: 58 phòng
Loại phòng: Phòng 02 giường 1m4
Giá phòng: 650.000 - 950.000VNĐ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN XUÂN DƯƠNG

Khách sạn xuân dương cửa lò bên ngoài 
Địa chỉ: Đường Bình Minh - Thị Xã Cửa Lò

Chi tiết xem tại:http://cualohotel.com 
Vị trí: Gần chợ Hôm

Số lượng phòng: 20 phòng
Loại phòng: 2 dường 1m4

Giá phòng: Liên Hệ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN HOÀNG LAN CỬA LÒ

Khách sạn hoàng lan cửa lò bên ngoài
Địa chỉ: Đ.số 6 - Thu Thủy - Tx.Cửa Lò 
Chi tiết xem tại:http://www.cualohotel.com

Vị trí: Cách biển khoảng 40m
Số lượng phòng: 40 phòng
Loại phòng: Phòng 02 giường 1m4; 03 giường 1m2
Giá phòng: Liên hệ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN NGHÀNH Y TẾ

Khách sạn nghành y tế cửa lò nhìn bên ngoài
Địa chỉ: 220, Đường Bình Minh - Thị xã Cửa Lò - NA
Chi tiết xem tại:http://cualohotel.com 
Số lượng phòng:  80 Phòng

Vị trí: Cách biển 10m
Giá phòng: Liên Hệ

Loại phòng: 02 giường 1m4

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN HẢI ÂU CỬA LÒ

Khách sạn hải âu cửa lò bên ngoài
Địa chỉ: Đ.Bình Minh - Tx.Cửa Lò 
Chi tiết xem tại:http://www.cualohotel.com

Vị trí: Cách biển khoảng 4m
Số lượng phòng: 35 phòng
Loại phòng: Phòng 02 giường 1m4; 03 giường 1m2
Giá phòng: Liên hệ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN HOÀN KIẾM CỬA LÒ

Khách sạn hoàn kiếm cửa lò nhìn bên ngoài
Địa chỉ: 194, Đường Bình Minh - Thị xã Cửa Lò - NA
Chi tiết xem tại:http://cualohotel.com 
Số lượng phòng:  26 Phòng

Vị trí: Cách biển 10m
Giá phòng: Liên Hệ

Loại phòng: 02 giường 1m4

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN HƯƠNG SEN CỬA LÒ

Khách sạn hương sen cửa lò bên ngoài
Địa chỉ: Đường Bình Minh - Tx.Cửa Lò 
Chi tiết xem tại:http://www.cualohotel.com

Vị trí: Nằm sát đường Bình Minh

Số lượng phòng: 56 phòng
Loại phòng: Phòng 02 giường 1m4
Giá phòng: Liên Hệ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN ANH ĐÀO CỬA LÒ

 

Địa chỉ: 178, Đường Bình Minh - Thị xã Cửa Lò - NA
Chi tiết xem tại:http://cualohotel.com 
Số lượng phòng:  50 Phòng

Vị trí: Cách biển 10m
Giá phòng: Liên Hệ

Loại phòng: 02 giường 1m5

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN VŨ HƯƠNG CỬA LÒ

khách sạn vũ hương cửa lò 

Địa chỉ: Đ.Bình Minh - Tx.Cửa Lò 
Chi tiết xem tại:http://www.cualohotel.com

Vị trí: Cách quảng trường 200m về phía nam
Số lượng phòng: 80 phòng
Loại phòng: Phòng 02 giường 1m4; 03 giường 1m2
Giá phòng: Liên hệ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN TRƯỜNG LỢI

Khách sạn trường lợi cửa lò bên ngoài 
Địa chỉ: Đường Mai Thúc Loan - TX Cửa Lò
Chi tiết xem tại:http://cualohotel.com 
Vị trí: Năm ở bãi tắm chính cửa lò
Số lượng phòng: 24 phòng
Loại phòng: 2 dường 1m4, 3 dường 1m4

Giá phòng: Liên Hệ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN BẠCH LIM CỬA LÒ

khách sạn bạch lim cửa lò 

Địa chỉ: Đường ngang số 5 - Đ.Bình Minh - Tx.Cửa Lò 
Chi tiết xem tại:http://www.cualohotel.com

Vị trí: Khối 1 Thu Thủy - Bãi tắm chính Cửa Lò
Số lượng phòng: 30 phòng
Loại phòng: Phòng 02 giường 1m4; 03 giường 1m2
Giá phòng: Liên hệ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN VIỆT AN CỬA LÒ

Khách sạn việt an cửa lò bên ngoài
Địa chỉ:Cách 50m - Đ.Bình Minh - TX Cửa Lò
Chi tiết xem tại:http://cualohotel.com 
Vị trí: Năm ở bãi tắm chính cửa lò
Số lượng phòng: 60 phòng
Loại phòng: 2 dường 1m4, 3 dường 1m4

Giá phòng: Liên Hệ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN VIỆT THÁI CỬA LÒ

khách sạn viet thái cửa lò 

Địa chỉ: 266 - Đ.Bình Minh - Tx.Cửa Lò -Nghệ An 
Chi tiết xem tại:http://www.cualohotel.com

Vị trí: Bãi tắm Xuân Hương - Bãi tắm chính Cửa Lò
Số lượng phòng: 36 phòng
Loại phòng: Phòng 02 giường 1m4; 03 giường 1m2
Giá phòng: Liên hệ

Đọc thêm...

KHÁCH SẠN SAO BIỂN CỬA LÒ

Khách sạn sao biển cửa lò nhìn từ bên ngoài
Địa chỉ:Lối 2 - Đ.Bình Minh - TX Cửa Lò
Chi tiết xem tại:http://cualohotel.com 
Vị trí: Năm ở bãi tắm chính cửa lò
Số lượng phòng: 60 phòng
Loại phòng: 2 dường 1m4

Giá phòng: Liên Hệ

Đọc thêm...